Podwójnie sprzężona uniwersalna armata morska kalibru 23mm
ZU-23-2M Wróbel      Armata morska ZU-23-2M Wróbel powstała w oparciu o produkowaną w Polsce na licencji radzieckiej w Zakładach Mechanicznych Tarnów lądową holowaną armatę przeciwlotniczą ZU-23-2. Miała zastąpić armatę 2M-3M kalibru 25mm, używaną na części okrętów Polskiej Marynarki Wojennej.
     Przeznaczona została do zamontowania na tych okrętach, na których nie mieściła się armata automatyczna AK-230.
Prace nad opracowaniem jej adaptacji do wersji morskiej rozpoczęto w 1970r., a ukończono w 1972 roku w Wojskowej Akademii Technicznej. Dalsze prace prowadzono w OBR SM w Tarnowie. Na przełomie lat 1979/1980 armatę skierowano do produkcji pod nazwą ZU-23-2M Wróbel ("M" zapewne od "morska").
     Produkcję zakończono w 1990r. po wyprodukowaniu 50 zestawów. Na bazie tej armaty opracowano jej udoskonaloną wersję - zestaw rakietowo-artyleryjski ZU-23-2MR Wróbel II.
     Do kierowania wieżą i armatami służy układ silników hydraulicznych. Górna część wieży wykonana jest z przeźroczystego tworzywa sztucznego. ZU-23-2M kieruje celowniczy.
Jednostka ognia wynosi 50 sztuk naboi na lufę.Dane taktyczno-techniczne:
kaliber: 23mm
liczba luf: 2
długość lufy z zamkiem: - ok. 2100mm
prędkość początkowa pocisku: 970m/s
kąt podniesienia luf: od -10° do +88°
kąt ostrzału w azymucie: 360°
masa wieży: - 2500kg
obsługa: - 1 osoba
donośność maksymalna: w poziomie 2000m cele nawodne, pod kątem 45° 2500m cele powietrzne, w pionie 1500m
szybkostrzelność praktyczna: do 400 strzałów/min
zapas amunicji: 2 x 50szt (w wieży)


     Zdjęcia przedstawiają podwójnie sprzężoną uniwersalną armatę morską kalibru 23 mm
ZU-23-2M Wróbel ze Skansenu Morskiego (Oddział Muzeum Oręża Polskiego) w Kołobrzegu. Stan na 08.2014r.


Bibliografia
http://dziennikzbrojny.pl/artykuly/art,5,50,2550,wojska-ladowe,artyleria-lufowa,armata-przeciwlotnicza-zu-23-2-polskie-odmiany-rozwojowe - dostęp z dn.06.09.2014
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1995/126/ZU-23-2-Wrobel - dostęp 03.09.2014